29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

 
ครบ 29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการให้บริการต่อเนื่อง
 
         (18 พ.ค. 61) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและจิตอาสา โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และประชาชนร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เรื่องไต ใกล้ตัว” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการ” บริการตรวจสุขภาพให้ประชาชนฟรี การแสดงบนเวที และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก
 
          สำหรับ “โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ” เดิมชื่อว่า "โรงพยาบาลชุมชน 2" ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร) บนที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณเสาวนีย์ วิไลจิตต์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน จากนั้นในปี 2532 หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล ได้มอบ "โรงพยาบาลชุมชน 2" ให้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ" จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รองรับการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เขตบางแค และบางขุนเทียน รวมถึงพื้นที่จังหวัดรอยต่อ ได้แก่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาและการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เอื้อต่อสุขภาพเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
———————            (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner