เปิดการแข่ง BMA FUTSAL 2018 สนับสนุนเยาวชนออกกำลังกาย

กทม.เปิดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2018 สนับสนุนให้เยาวชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 (17 พ.ค.61) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน BMA Futsal 2018 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยให้สโมสรกีฬาของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอนและนักกีฬากรุงเทพมหานคร ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสนามกีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2018 วันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของกรุงเทพฯ ที่น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง” ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬา และขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งกีฬา โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการกีฬาให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพัฒนาสู่การแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ โดยให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬา ภายใต้แนวคิดที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของกรุงเทพมหานครนั้นสามารถร่วมกันทำกิจกรรมได้ นอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครยังได้จัดให้มีกิจกรรม Sport Day ทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของ กทม. ให้ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
 
 
 สำหรับการแข่งขัน BMA FUTSAL 2018 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-15 มิ.ย. 61 แบ่งการเเข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย) ทำการเเข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) ทำการเเข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี (ชาย) ทำการเเข่งขัน ณ ศูนย์กีฬา Bangkok Arena รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) ทำการเเข่งขัน ณ ศูนย์กีฬา Bangkok Arena และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง) ทำการเเข่งขัน ณ ศูนย์กีฬา Bangkok Arena 
 
  ----------------------------------- (นักบุญ…สปส./ชลิตา…นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner