กทม.เตรียมเปิด 2 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ย่านฝั่งธนบุรีกลางปีนี้

 
(17 พ.ค.61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เขตบางบอน ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
เร่งผู้รับจ้างทำรั้วและประตูทางเข้าสวนจำปีให้เสร็จแล้วในเดือนมิ.ย.นี้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 59 เป็นต้นมา ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ ประกอบด้วย ตอกเสาเข็มรั้วและประตูทางเข้า 55% ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารสุขา 56% การก่อสร้างเขื่อน 40% การก่อสร้างสะพานเกาะลอย 60% ถมบดอัดลูกรังทางเดิน-วิ่ง 60% และการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 25% ขณะนี้ผลงานรวมได้ 55% อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนการตัดเนื้องานบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสวนและประตูทางเข้าให้เสร็จภายในวันที่ 20 มิ.ย.61 และก่อสร้างเขื่อนให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 ทั้งนี้คาดว่าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนภายในวันที่ 30 ส.ค.61
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) เตรียมเปิดให้บริการปลายเดือนก.ค.นี้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาด 100 ไร่ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ส.ค.60 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน และอนุมัติขยายสัญญาอีก 403 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ก.ย.61 ปัจจุบันผลงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) ประกอบด้วย 1.งานปรับแต่งเนินดิน 99% 2.งานบดอัดพื้นลาน ทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน 95% 3.งานติดตั้งคันหิน 50% 4.งานสถานีสูบน้ำ 90% 5.งานอาคารทางเข้า 95% 6.งานอาคารซ่อมบำรุง 60% 7.งานอาคารสุขา 1-5 90% 8.งานอาคารนิทรรศการ 87% 9.งานลานจอดรถ ลานทางเข้าอาคาร 98% 10.งานระบบสปริงเกอร์ 80% 11.งานระบบไฟฟ้าภายนอก 70% 12.งานปลูกต้นไม้ 10% ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างโดยรวม 92.5% นอกจากนี้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานกับสำนักการโยธาเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) โดยปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมทางเท้า บ่อพักและท่อระบายน้ำ คาดว่าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) จะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 30 ก.ค.61
 
“สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) ได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนโดยใช้ชื่อว่า สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิง 2.โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5.โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6.โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7.โครงการเกษตรผสมผสาน 8.โครงการเกษตรปราณีต และ 9.โครงการปลูกพืชพลังงาน ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดแห่งใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่โอบล้อมบึงน้ำท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เหมาะสำหรับนั่งเล่น พักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์” รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์กล่าวในตอนท้าย
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner