หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำถนนเอกชัย

หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำถนนเอกชัย
 
(17 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจระบบการระบายน้ำถนนเอกชัย ช่วงซอยเอกชัย 50-63 เขตบางบอน เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบริษัทกระทิงแดง โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางบอน สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณซอยเอกชัย 56 เขตบางบอน
 
 
ทั้งนี้บริเวณถนนเอกชัย ช่วงซอยเอกชัย 50-63 หน้าบริษัทกระทิงแดง เขตบางบอน ในช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักเกิน 60 มม./ชั่วโมง จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร ความยาวประมาณ 300–400 ม.ความสูงเสมอผิวจราจร เนื่องจากพื้นถนนบริเวณดังกล่าวมีระดับต่ำมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำกับสำนักงานเขตบางบอนได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยสำนักระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองราชมนตรี จำนวน 3 เครื่อง กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที บริเวณซอยเอกชัย 52 สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณปากซอยเข้ากับท่อระบายน้ำหลักขนาด 1.20 ม. พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว ซึ่งหลังจากเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำในการทำงานร่วมกัน พบว่าสามารถระบายน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดีขึ้น นอกจากนี้บริเวณท้ายซอยเอกชัย 52 และท้ายซอยเอกชัย 56 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังจากถนนเอกชัยลงสู่คลองบางพราน ทำให้การระบายน้ำบริเวณหน้าบริษัทกระทิงแดง ถนนเอกชัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่าผิวจราจรถนนเอกชัยฝั่งขาออกมีระดับสูงกว่าฝั่งขาเข้า ดังนั้นในช่วงที่ฝนตกลงมาเมื่อน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรฝั่งขาออกลดลงแล้ว น้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรฝั่งขาเข้าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงจึงจะลด ซึ่งสำนักการโยธามีโครงการเสริมผิวจราจรฝั่งขาเข้าให้สูงขึ้น ส่วนสำนักการระบายน้ำมีโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย-คลองราชมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner