เตรียมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนสันติชัยปราการ

เตรียมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนสันติชัยปราการ
 
(17 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะในสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
จากการที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพระนครได้ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยบริเวณสวนสันติชัยปราการ พบว่าห้องน้ำสาธารณะในสวนสันติชัยปราการได้ชำรุดเสียหาย เนื่องจากห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีระดับต่ำกว่าพื้นถนน อีกทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ โดยยกระดับพื้นห้องน้ำสาธารณะให้สูงขึ้น พร้อมเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าและระบบประปา ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่นสวยงาม อย่างไรก็ตามจุดที่ตั้งของห้องน้ำสาธารณะในสวนสันติชัยปราการอยู่ติดกับคลองบางลำพู ซึ่งมีสถานีสูบน้ำบางลำพูตั้งอยู่ การปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมจึงประสานกับสำนักการระบายน้ำ ซึ่งมีโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดังกล่าวเช่นกัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องต่อเนื่องกัน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตที่มีสวนสาธารณะตั้งอยู่ในพื้นที่สำรวจโครงสร้างห้องน้ำสาธารณะ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รวบรวมข้อมูลว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัว
 
 
สำหรับสวนสันติชัยปราการ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพู บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นป้อมปราการ 2 แห่ง ใน 14 แห่ง ที่ยังคงเหลืออยู่คู่กับป้อมมหากาฬ สวนสันติชัยปราการจัดสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.42 สวนสาธารณะสันติชัยปราการ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ใช้สอยพื้นที่ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และการอนุรักษ์ ซึ่งพื้นที่โดยรอบได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย อาทิ แอโรบิค รำมวยจีน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพิธีและงานวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ อาทิ พิธีต้อนรับแขกจากต่างประเทศ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner