ติดตามการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายจราจรย่านฝั่งธนบุรี

ติดตามการก่อสร้าง 3 โครงการถนนเชื่อมโยงโครงข่ายจราจรย่านฝั่งธนบุรี
 
(16 พ.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
เตรียมเทคอนกรีตฐานรากในคลองบางกอกน้อยเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนจรัญสนิทวงศ์ ประกอบด้วย โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ สำหรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร รวมทั้งการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับอาคาร OPD ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช และการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ขณะนี้บริเวณหน้ากองเรือเล็กผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะ ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานขวาง เพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานทางขึ้นเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งเป็นทางขึ้นและส่วนขยายช่องจราจรบนสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายข้างหลวงพ่อโบสถ์น้อยบริเวณซุ้มประตูวัดอมรินทรารามวรวิหารลงสู่โรงพยาบาลศิริราช คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.61 ส่วนบริเวณคลองบางกอกน้อยอยู่ระหว่างดำเนินการผูกเหล็กฐานรากและเหล็กเสา เพื่อเตรียมเทคอนกรีตฐานราก บริเวณโรงพยาบาลศิริราชขณะนี้ได้ขยายผิวการจราจรเพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ซึ่งผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนผู้โดยสารรถประจำทางรับทราบ ในการยกเลิกป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง 2 แห่ง ซึ่งเป็นการยกเลิกชั่วคราว เพราะจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานขวาง และคานคอนกรีตอัดแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างทางขึ้น-ลง ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้า 28.41% คาดว่าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพ.ย.61
 
 
กำชับผู้รับจ้างเร่งสร้างถนนระดับราบเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อให้รถที่มาจากถนนดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 ม. ในฝั่งขาเข้าเพื่อเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์เสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนที่ผู้รับจ้างเว้นไว้ในการก่อสร้างสะพานลอยและอาคารควบคุม ส่วนในฝั่งขาออกผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 ม. เพื่อให้รถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ขณะนี้แล้วเสร็จบางส่วน อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งทำงานและเพิ่มจำนวนคนงานให้มากขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างถนนระดับราบเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บริเวณแยกไฟฉายแล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถที่มาจากถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนกาญจนาภิเษก ให้สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งให้รถจากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ส่วนโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก บริเวณแยกไฟฉาย ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 65.93% ประกอบด้วย งานผนังพืด งานโครงสร้างพื้นทางลอด งานโครงสร้างหลังคาทางลอด และงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างทางลอดได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างทางลอดชั่วคราว เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 
 
ถนนสุทธาวาสจากคลองชักพระถึงคลองวัดไชยทิศเทคอนกรีตแล้ว 3 ช่องจาก 4 ช่องจราจร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความหนา 0.25 ม. ความยาว 3,000 ม. ขยายสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง พร้อมก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 360 ม. ด้านฝั่งซ้ายได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ถมทรายคันทาง สร้างกำแพงกันดิน งานสร้างรองพื้นทางหินคลุก ด้านฝั่งขวาทางที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรื้อย้ายเสาโทรเลขที่อยู่ในแนวขยายผิวจราจร รวมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพักในบริเวณที่ไม่ติดเสาโทรเลข ส่วนงานตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองวัดไชยทิศกับสะพานข้ามคลองบางขุนนนท์น้อยเสร็จแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เทคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้ว 3 ช่องจราจร เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร โดยเริ่มจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงคลองวัดไชยทิศ คาดจะแล้วเสร็จเดือนพ.ค.61 จากคลองวัดไชยทิศจนถึงคลองบางขุนนนท์น้อย คาดจะแล้วเสร็จเดือนก.ค.61 และจากคลองบางขุนนนท์น้อยถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ คาดจะแล้วเสร็จเดือนก.ย.61 ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 10.75% ส่วนบริเวณเกาะกลางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการเสาเข็มเจาะได้แล้ว 23 ต้น สร้างฐานราก เสาตอม่อ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ต่อไป
 
“ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนวังหลัง ถนนพรานนก และถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ” รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย
 
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner