กำชับผู้รับจ้างรื้อย้ายนั่งร้านและขุดลอกคลองรองรับน้ำฝน

กำชับผู้รับจ้างรื้อย้ายนั่งร้านและขุดลอกคลองรองรับน้ำฝน
 
(16 พ.ค.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 280 ม. เสาเข็ม จำนวน 945 ต้น แผงกันดินค.ส.ล. 889 ช่อง คานทับหลังเขื่อนทางเท้า จำนวน 340 ม. คงเหลือผลงานที่ต้องดำเนินการอีก ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 1,190 ม.ก่อสร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 40 ม. สร้างสะพานทางเดินเหล็กข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กริมเขื่อนค.ส.ล. ความยาว 1,530 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 30 แห่ง 
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งรื้อย้ายนั่งร้าน และนำรถแบคโฮเข้ามาขุดลอกคลองกระท้อนแถวบริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว เพื่อเปิดทางน้ำไหลเตรียมพร้อมรองรับหน้าฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรีแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยจะช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในบริเวณถนนดังกล่าวลงสู่คลองกระท้อนแถวและคลองบางขุนศรี
 
----- (จิรัฐคม...สปส./อภิชยา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner