เตรียมปูหญ้าจัดสวนป้อมมหากาฬ คาดแล้วเสร็จ 25 พ.ค.นี้

เตรียมปูหญ้าจัดสวนป้อมมหากาฬ คาดแล้วเสร็จ 25 พ.ค.นี้
 
(16 พ.ค.61) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมือง สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ หลังจากที่ชาวชุมชนให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านออกไปหมดแล้ว ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬ โดยนำดินเข้ามาเทเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬให้สูงขึ้น โดยใช้รถไถเกลี่ยกลบบริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบเสมอกัน พร้อมทั้งใช้รถบดถนนบดอัดพื้นดินให้มีความแน่นหนา สำหรับสวนหย่อมบริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ติดกับประตูระบายน้ำคลองหลอดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะภายในป้อมมหากาฬที่กำลังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยสำนักการโยธาได้นำดินมาเทเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับระดับพื้นดินให้สูงเท่ากับด้านที่กำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะเข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ จัดทำสวนสาธารณะชั่วคราว ส่วนต้นไม้ที่อยู่ภายในป้อมมหากาฬจะไม่มีการล้อมย้ายไปปลูกที่อื่น แต่จะตัดแต่งกิ่งก้านให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมพร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ป้อมมหากาฬ ด้านสำนักผังเมืองจะจัดทำป้ายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของป้อมมหากาฬ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีป้อมปราการ 14 ป้อม ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ป้อม คือป้อมมหากาฬและป้อมพระสุเมรุ โดยจัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติของป้อมดังกล่าว ส่วนสำนักงานเขตพระนครดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจหมุนเวียนเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬอย่างถาวร ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร โดยจัดทำเป็นสวนสาธารณะพร้อมทั้งการบำรุงดูแลรักษาป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง อีกทั้งสำนักผังเมืองมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จประมาณปี 62 ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬเพื่อจัดทำสวนสาธารณะถาวร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 62 เช่นกัน ทั้งนี้การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ โดยการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวให้เป็นสวนสาธารณะ ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 25 พ.ค.61
 
----- (จิรัฐคม...สปส./ชลิตา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner