ตรวจความพร้อมโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ รับเปิดเทอม

 
(16 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ จากสำนักงานเขตสายไหม ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการดำเนินการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ โดยดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่ก่อนผ่านประตูโรงเรียนเข้ามาจนถึงภายในโรงเรียน ซึ่งดูในด้านความปลอดภัยบริเวณถนนหน้าโรงเรียนตามโครงการ “School Zone…Safety Zone” หน้าโรงเรียนปลอดภัย ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทางสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ช่วยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดทำป้ายเตือนจำกัดความเร็วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ป้ายไฟกระพริบ ตีเส้นจราจรบนผิวทาง เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้ว่าเป็นพื้นที่บริเวณเขตโรงเรียน ประตูรั้วโรงเรียนแนะนำให้มีการตรวจซ่อมบำรุงและดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอันตรายจากการชำรุด และอาจล้มทับนักเรียนหรือครูที่ยืนบริเวณประตูได้ รวมถึงตู้น้ำดื่มภายในโรงเรียนก็ต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน และนมโรงเรียนต้องเก็บไว้ในตู้แช่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส โดยถ้านำออกมาจากตู้แช่เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนก็ควรให้เด็กบริโภคภายใน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ดูแลห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ และมีจำนวนที่เพียงพอต่อนักเรียน
 
--------------------  (อิทธิพล...สปส.กทม.)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner