กำชับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กวดขันจุดผ่อนผัน จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

 
(16 พ.ค.61) เวลา 13.30 น.  : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประสานงานฯ ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และเขตบางเขน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร     
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตกวดขันจุดผ่อนผันในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการยกเลิกไปแล้วให้คงสภาพไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผู้ค้ากลับมาทำการค้าอีก ส่วนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกให้สำรวจพื้นที่ว่ายังมีผู้ค้าทำการค้าหรือไม่ หากจุดใดไม่มีผู้ค้าหรือไม่มีผลกระทบต่อผู้ค้า ให้รายงานสำนักเทศกิจเพื่อจักได้เสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการออกประกาศยกเลิกต่อไป พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน สำหรับการดำเนินการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ผ่านมา กลุ่มเขตดำเนินการได้เรียบร้อยดี จึงเน้นย้ำให้ดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง รัดกุมและจริงจัง โดยมีเป้าหมายให้ในถนนสายหลักในพื้นที่จะต้องไม่มีป้ายผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มเขตตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งให้เร่งดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่จะมาถึง
 
---------- (อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner