กำชับตรวจสอบกล้อง CCTV ในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน

 
(16 พ.ค.61) เวลา 07.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือง โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ
 
อาทิ โครงการอาหารเช้า – อาหารกลางวัน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบกล้อง CCTV ภายในโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้โรงเรียนหมั่นตรวจสอบกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
 
-------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner