แจงยกเลิกดึงหอศิลป์มาบริหารเอง ย้ำเดินหน้าทำงานไม่ขัดกระแสสังคม

ผู้ว่าฯ ชี้แจงยกเลิกดึงหอศิลป์มาบริหารเอง ย้ำเดินหน้าทำงานไม่ขัดกระแสสังคม
 
(15 พ.ค.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีแนวทางการนำหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมาบริหารจัดการว่า  ขณะนี้ได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดแล้ว เนื่องจากกระแสสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย  ซึ่งตนยินดีน้อมรับความคิดเห็นของประชาชน  อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวเกิดจากความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ภายในหอศิลป์ฯให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด   เรื่องของการขาดทุนหรือกำไรไม่ใช่เรื่องของกรุงเทพมหานคร   แต่เป็นเรื่องที่ทางมูลนิธิฯจะต้องไปบริหารจัดการเอง  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่อย่างใด 
 
 
สำหรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปนั้น  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ   โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนำเรื่องเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครตามอำนาจหน้าที่   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการเหมือนปีที่ผ่านๆมา
e-max.it: your social media marketing partner