ให้เขตวัฒนาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปากซอยสุขุมวิท 65

ให้สำนักงานเขตวัฒนาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปากซอยสุขุมวิท 65
 
 (15  พ.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
     ในที่ประชุมสำนักงานเขตวัฒนาได้รายงานเรื่องปัญหาน้ำท่วมบริเวณปากซอยสุขุมวิท 65   ซึ่งโดยปกติสภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวค่อนข้างติดขัดอยู่แล้ว  หากมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังจะทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก   โดยสาเหตุน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพราะน้ำไม่สามารถไหลลงสู่คลองบางมะเขือเพื่อระบายต่อไปยังคลองแสนแสบได้   เนื่องจากการระบายน้ำลงสู่คลองบางมะเขือแต่เดิมต้องผ่านที่ดินเอกชนซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ดินไปแล้วทำให้ไม่มีเส้นทางระบายน้ำ  
 
 
   ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตวัฒนาเร่งจัดทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วนต่อไป
e-max.it: your social media marketing partner