หาแนวทางวางท่อระบายน้ำแก้จุดอ่อนน้ำท่วมหน้าวัดศรีเอี่ยม

หาแนวทางวางท่อระบายน้ำแก้จุดอ่อนน้ำท่วมหน้าวัดศรีเอี่ยม
 
(13 พ.ค.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนศรีนครินทร์หน้าวัดศรีเอี่ยม ตั้งแต่ถนนบางนาตราดถึงคลองเคล็ด เขตบางนา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนศรีนครินทร์หน้าวัดศรีเอี่ยม ตั้งแต่ถนนบางนาตราดถึงคลองเคล็ด ซึ่งมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกเป็นประจำ สาเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งการระบายน้ำจะระบายผ่านคูน้ำตามแนวถนนศรีนครินทร์ไปลงคลองเคล็ด ซึ่งในบางช่วงคูน้ำมีลักษณะแคบและตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำล่าช้า รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาน้ำล้นคูน้ำไหลเข้ามาท่วมขังในผิวจราจรเป็นประจำ อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำมีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีนครินทร์ จากถนนบางนาตราดถึงคลองเคล็ด ประกอบด้วย วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด 2.00x2.00 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 500 ม. สร้างบ่อพักรับน้ำพร้อมท่อลอดค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 25 แห่ง สร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง สร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งซ่อมถนนค.ส.ล. ความหนา 0.25 ม. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ความหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ซ่อมคันหิน ความยาว 800 ม.และซ่อมทางเท้า นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำมีโครงการวางท่อระบายน้ำ เพื่อเชื่อมท่อจากคลองเคล็ดกับคลองตาช้าง โดยทำการเชื่อมท่อฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ความยาว 150 ม. และฝั่งโรงแรมโนโวเทล ความยาว 50 ม.เข้าด้วยกัน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางนา ดำเนินการขุดลอกคูน้ำ กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีนครินทร์ จากถนนบางนาตราดถึงคลองเคล็ดแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำลงสู่คลองเคล็ดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner