ปรับภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดมลพิษ
 
(13 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซ.อ่อนนุช 86 เขตประเวศ
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เริ่มต้นสัญญาในวันที่ 10 ธ.ค.58 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 ธ.ค.60 ระยะเวลาดำเนินการ 750 วัน แต่เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆบางประการจึงมีการหารือถึงการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไป ซึ่งขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชขณะนี้เหลือเพียงการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรและทางเท้า ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.61 สำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอย ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงในด้านอาคารสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน อาคารป้อมยาม อาคารเก็บขยะอันตราย ลานล้างรถ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม ปรับพื้นที่ ทำขอบคันหินตามแนวท่อระบายน้ำ ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ปรับปรุงรั้วทึบ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และด้านงานสาธารณูปโภค ก่อสร้างสถานีสูบและท่อรวบรวมน้ำเสีย สร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ วางท่อประปาและติดตั้งหัวดับเพลิง งานถนนและทางเท้า งานสะพาน อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดมลพิษ
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner