วางท่อลอด Pipe jacking ดึงน้ำสุขุมวิท 107 คืบหน้าแล้ว 20%

วางท่อลอด Pipe jacking ดึงน้ำสุขุมวิท 107 ลงคลองบางนา คืบหน้าแล้ว 20%
 
(13 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เขตบางนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 "Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เขตบางนา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 10 ธ.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน โดยก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับและบ่อดันท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ค.ส.ล. จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ด้วยวิธีดันท่อ และก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ จำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) และซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระยะทางจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองบางนามีระยะทางไกล ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ช้า ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จึงต้องดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำด้วยวิธีดันท่อ (Pipe jacking) ลอดใต้ถนน เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน และลดผลกระทบต่อการจราจร ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 20% แผนงานที่วางไว้ 33% ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดผิวจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำซอยลาซาล ก่อสร้างบ่อรับและบ่อดัน การก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อในซอยลาซาล 23 รวมทั้งการล้อมย้ายต้นไม้ 30 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนและริมถนนสุขุมวิท 
 
 
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา จะใช้พื้นที่ในบริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางนา แขวงการทางสมุทรปราการ และสถานีตำรวจนครบาลบางนา ในการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวในระหว่างที่มีการก่อสร้าง บริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำซอยลาซาล และบริเวณจุดก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ซอยลาซาล 23 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาจราจรติดขัด อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนาแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงซอยลาซาลและซอยแบริ่งลงสู่คลองบางนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner