วางท่อเพิ่มทางลัดดึงน้ำท่วมรามคำแหง 5 ลงคลองแสนแสบ

 
(12 พ.ค.61) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนรามคำแหง ช่วงซอยรามคำแหง 1-5 เขตสวนหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ลานจอดรถสมาคมตระกูลเลี่ยว ด้านหลังการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว-เขตบางกะปิ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนรามคำแหง ช่วงซอยรามคำแหง 1-5 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมากจึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อย่างไรก็ตามการระบายน้ำบริเวณถนนรามคำแหง ได้มีการระบายน้ำไปลงที่คลองกะจะ ซึ่งบริเวณคลองกะจะสำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำไปลงที่คลองแสนแสบ แต่เนื่องจากว่าเส้นทางในการระบายน้ำก่อนที่จะถึงซอยรามคำแหง 5 จะผ่านการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว-เขตบางกะปิ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งในพื้นที่การไฟฟ้าได้มีบ่อสูบน้ำอยู่ แต่ด้วยความจำเป็นในช่วงที่เกิดฝนตก ทางการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน จำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ที่ผ่านมาการไฟฟ้าได้ระบายน้ำออกมาที่ผิวการจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 5 จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวลงสู่คลองกะจะ ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งของการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว-เขตบางกะปิ ด้านหน้าจะอยู่ติดกับถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 5 ส่วนด้านหลังจะอยู่ติดกับสมาคมตระกูลเลี่ยว และขณะเดียวกันด้านหลังของสมาคมตระกูลเลี่ยวจะอยู่ติดกับคลองแสนแสบ ดังนั้นจากการที่การไฟฟ้าสูบน้ำไปลงที่บริเวณซอยรามคำแหง 5 ระบายลงสู่คลองกะจะ ออกสู่คลองแสนแสบ ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำลงคลองแสนแสบ ถ้าหากสูบน้ำจากการไฟฟ้า ผ่านสมาคมตระกูลเลี่ยว มาลงสู่คลองแสนแสบ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของน้ำไปต้องผ่านไปยังถนนรามคำแหง รวมทั้งเป็นการเพิ่มเส้นทางระบายน้ำได้อีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสวนหลวงลงพื้นที่พูดคุยกับสมาคมตระกูลเลี่ยว ซึ่งทางนายกสมาคมตระกูลเลี่ยวได้ให้ความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว-เขตบางกะปิ ให้สามารถดำเนินการระบายน้ำผ่านพื้นที่ของสมาคมได้ สำหรับการวางท่อระบายน้ำ การไฟฟ้าจะดำเนินการวางท่อในพื้นที่ของตน จากนั้นสำนักการระบายน้ำจะวางท่อยางผ่านพื้นที่สมาคม ความยาวของท่อระบายน้ำจากบริเวณซอยรามคำแหง 5 ถึงสมาคมตระกูลเลี่ยวประมาณ 250 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนรามคำแหง ช่วงซอยรามคำแหง 1-5 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากจะแบ่งการระบายน้ำออกเป็น 2 ทาง ทางหนึ่งจากคลองกะจะลงสู่คลองแสนแสบ อีกทางหนึ่งผ่านสมาคมตระกูลเลี่ยวลงสู่คลองแสนแสบได้โดยตรง
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner