แนะเพิ่มคนงานสร้างทางลอดพัฒนาการให้เสร็จในเดือนต.ค.61

 
แนะผู้รับจ้างเพิ่มคนงานสร้างทางลอดพัฒนาการให้เสร็จในเดือนต.ค.61
 
(12 พ.ค.61) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช เป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้าง 10.80 ม. ความยาว 940 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 386.20 ม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,250 ม. โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เม.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน แต่ในขณะนั้นได้ติดปัญหาและอุปสรรคบางประการ รวมทั้งมีการเซ็นสัญญาร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ทำให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวเกิดความล่าช้า เนื่องจากยังไม่ได้บริษัทผู้รับจ้างในการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 184 วัน หรือ 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ต.ค.61 ซึ่งหลังจากได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว สำนักการโยธาได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งการทำงาน รวมทั้งปรับแผนการก่อสร้างเพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเร็วขึ้น จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างพบว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาจำนวนคนงานที่ทำงานโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ได้หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง ในขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างสามารถจัดหาคนงานเข้ามาทดแทนได้แล้ว แต่ปัญหาคือคนงานที่เข้ามาทดแทนเป็นคนงานใหม่ ซึ่งอาจจะไม่มีความชำนาญในงานก่อสร้างอุโมงค์ จึงต้องใช้เวลาเพื่อให้คนงานที่เข้ามาใหม่มีความสามารถในงานดังกล่าว ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ 43.64% ซึ่งจากการพูดคุยกับบริษัทผู้รับจ้างคาดว่าอุโมงค์ดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเดือนต.ค.61 ส่วนการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า จะเร่งปรับปรุงหลังจากเปิดใช้อุโมงค์แล้ว คาดจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธ.ค.61เช่นกัน ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner