กำชับฝ่ายสิ่งแวดล้อม 50 เขต ดูแลสุขอนามัยในพื้นที่

กำชับฝ่ายสิ่งแวดล้อม 50 เขต ดูแลสุขอนามัยในพื้นที่ 
(11 พ.ค. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารสำนักอนามัย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขต 50 สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม   ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2  
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ขอให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทั้ง 50 สำนักเขต โดยเฉพาะเขตที่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ประสานการทำงานกับฝ่ายโยธา เข้าไปตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการฯ เช่น ฝุ่นผงปูน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก นอกจากนี้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีคนงานเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นคนไทยและคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัยบริเวณที่พักคนงาน  อย่าให้ที่พักคนงานเป็นแหล่งเพาะโรคโดยเฉพาะโรคระบาดต่าง ๆ เช่น ไทฟอยด์ บิด เป็นต้น  และที่พักคนงานฯ บางแห่งมีการเลี้ยงสุนัขไว้ขอให้กำชับผู้ประกอบการอย่าให้คนงานทิ้งสุนัขไว้หลักจากยกเลิกที่พักคนงาน  เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทางหนึ่ง 
สำหรับกรณีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  ขอให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทุกเขตเร่งตรวจสอบและประสานการทำงานกับสำนักอนามัยอย่างใกล้ชิด  เพื่อนำข้อมูลไปรายงานในที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
e-max.it: your social media marketing partner