เตรียมวางบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank ย่านวงเวียนบางเขน

(10 พ.ค.61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เขตบางเขน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 "Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางเขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับน้ำค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างบ่อส่งน้ำค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ากำลังสูบ 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ถนนพหลโยธินบริเวณวงเวียนบางเขน หน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 1 ใน 17 จุดของสำนักการระบายน้ำ ระบบในการระบายน้ำจะแบ่งออกเป็น 2 ทาง ด้วยท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ส่วนหนึ่งระบายลงสู่คลองรางอ้อ รางแก้ว และอีกส่วนหนึ่งจะระบายลงสู่คลองบางบัว ซึ่งคลองบางบัวมีระยะทางที่ไกลจากบริเวณดังกล่าว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำ ประกอบกับนโยบายตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 "Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำสำรวจพื้นที่สำหรับจัดเก็บน้ำและหน่วงน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน และบ่อสูบน้ำที่ปลายคลองบางบัว โดยจะดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำที่ซอยอัมรินทร์ 3 เพื่อดึงน้ำฝนที่ท่วมขังบริเวณวงเวียนบางเขนมากักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ำ เมื่อฝนหยุดตกจะสูบน้ำที่เก็บไว้ระบายลงสู่คลองบางบัว และคลองรางอ้อ รางแก้ว สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน สามารถเก็บน้ำได้ 1,000 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตร.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้พื้นที่ในการก่อสร้างเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง สำนักการระบายน้ำได้ทำหนังสือขออนุญาตกรมทางหลวงแล้ว อีกทั้งเป็นจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีชมพู โดยได้ประสานรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีชมพู เพื่อสำรวจแนวก่อสร้างร่วมกัน
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เขตบางเขน ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร และใต้สะพานข้ามแยกถนนกรุงเทพกรีฑาตัดกับถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ ซึ่งโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 3 แห่ง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ได้แก่ บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ขณะนี้ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว และได้ขออนุญาตจากกรมทางหลวงเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศกดินแดง อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ประมาณสัปดาห์หน้า และหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หลังจากได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที ซึ่งทั้ง 2 แห่งแรก คือ บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน และปากซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศกดินแดง สำนักการระบายน้ำจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในหน้าฝนปีนี้ ส่วนหมู่บ้านเศรษฐกิจ อย่างน้อยจะสามารถดำเนินการวางบ่อเก็บน้ำได้ สำหรับอีก 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต ใต้สะพานข้ามแยกถนนกรุงเทพกรีฑาตัดกับถนนศรีนครินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง สำหรับรูปแบบการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank จะเริ่มจากการวางบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ใต้ดิน จากนั้นจะวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1.20 ม. สำหรับรับน้ำฝนในช่วงเวลาที่ฝนตกเข้ามาเก็บไว้ที่บ่อ โดยการเชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเดิม หรืออาจจะวางท่อระบายน้ำใหม่จากบ่อหน่วงน้ำไปยังคลองโดยตรง และดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อฝนหยุดตกจะสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำระบายลงสู่คลองในพื้นที่ต่อไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner