ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่พร้อมลุยโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ลุล่วง

ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่พร้อมลุยโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ลุล่วง
 
(8 พ.ค. 61) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหาการดำเนินงานเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินโครงการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ การจัดทำข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) สำนักพัฒนาสังคม
 
 
นายสกลธี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมเพื่อติดตามงานตามปกติของสำนักพัฒนาสังคมและฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทั้ง 50 เขต และเป็นครั้งแรกที่ตนได้เข้าร่วมประชุม โดยในวันนี้ได้ให้กำลังกับผู้ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน สำหรับช่วงนี้เรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จะต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งขณะนี้แต่ละเขตได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ 2 – 3 ของการดำเนินงานจากทั้งหมด 4 ช่วง ในการดำเนินงานนั้นก็มีปัญหาอุปสรรคกันบ้างแต่ก็ได้แก้ไขและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมมีเนื้องานมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงได้แจ้งให้แต่ละเขตได้ที่มีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ไม่อยู่ในแผนการดำเนินงานได้นำเสนองานเข้ามา เพื่อนำเรียนให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับทราบ และขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งได้กำชับให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
 
ด้าน พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นงานที่ทั้ง 50 เขตจะต้องช่วยกัน หากพบเจอปัญหาอะไรก็จะต้องมีการพูดคุยหาแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน และขอให้หัวหน้ากลุ่มเขตแต่ละกลุ่มจัดทำแผนการดำเนินงานและการลงชุมชนของแต่ละกลุ่มเขตที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้นำเรียนไปยังคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และพบปะกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ต่อไป
 
    ------------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner