เตรียมวางรางคู่และขยายชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน

 
(8 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสายสีลม สถานีสะพานตากสิน (S6) และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานีสะพานตากสิน
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง โดยปรับเปลี่ยนสถานีให้เป็นรางคู่และขยายชานชาลาสถานี ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีรางเดียว ทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งสวนกันได้ ซึ่งขณะเดียวกันสำนักการจราจรและขนส่งได้มีโครงการก่อสร้างรางคู่ ซึ่งในการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท คือบริเวณช่องจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยจะทำให้ช่องจราจรทั้ง 2 ฝั่ง หายไปฝั่งละ 1.80 ม. ซึ่งขณะนี้สำนักการจราจรและขนส่งได้มอบหมายให้บีทีเอสออกแบบไว้หมดแล้ว ในเบื้องต้นกรมทางหลวงชนบทไม่ขัดข้องที่กรุงเทพมหานครจะก่อสร้างรางคู่บริเวณสถานีสะพานตากสิน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้สัมปทานแก่บีทีเอสในโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยจะมีการหารือกับทางบีทีเอสเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขในการก่อสร้าง เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทอนุญาตต่อไป ซึ่งการก่อสร้างจะใช้ระยะวลาประมาณ 3 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อการก่อสร้างรางคู่แล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินรถและไม่เสียเวลาในการรอหลีก ซึ่งการเดินรถจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีสะพานตากสิน จากเดิมจะใช้เวลา 4.30 นาที เป็น 2.30 นาที ทำให้จำนวนเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งรายได้จากค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้การก่อสร้างจะต้องใช้บริเวณช่องจราจรบนสะพานสาทรทั้ง 2 ฝั่งๆละ 1.80 ม. กรุงเทพมหานครจึงต้องขยายสะพานออกไปฝั่งละ 1.80 ม.ระยะทางประมาณ 230 ม. เพื่อให้ช่องจราจรมีความกว้างเท่าเดิม อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างรางคู่บริเวณสถานีตากสิน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี สำนักการจราจรและขนส่งยังไม่ยกเลิกการให้บริการบริเวณสถานีตากสิน ประชาชนสามารถมาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องรื้อสถานีตากสินออก เพื่อก่อสร้างรางคู่พร้อมกันการก่อสร้างก็จะเสร็จเร็วขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner