ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เตรียมพร้อมรับมือฝน

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เตรียมพร้อมรับมือฝน
 
 (8 พ.ค. 61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ชั้น 1 โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง
 
 โดยในที่ประชุมได้มีรายงานถึงโครงการต่างๆ ตามนโยบาย Now ทำจริง เห็นผลจริง ตามกรอบระยะการทำงาน 100 วัน 200 วัน และ 300 วัน ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา โครงการกรุงเทพเมืองสว่าง โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง โครงการ School Zone…Safety Zone โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า กิจกรรม Big Cleaning day และโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกคู คลอง ที่ดำเนินการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ ให้สำนักงานเขตติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบเนื้องานให้ละเอียดก่อนจะรับงาน ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในปีนี้ฝนจะมาไวกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเป็นปลายเดือน พ.ค. และจะมีปริมาณมากกว่าปีก่อนๆ ซึ่งหากผู้รับเหมาดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ให้เขตดำเนินการตามข้อกฎหมายทันที เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนได้  
 
 
 สำหรับการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตทำการตรวจสอบและกวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขายซ้ำอีก อีกทั้งลงพื้นที่สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้ทุกดวง ซึ่งหากพบว่ายังมีพื้นที่มืดหรือเปลี่ยวอยู่ ให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำการประสานเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างทันที รวมทั้งตรวจสอบกล้อง CCTV ต้องสามารถใช้งานได้ 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และในวันที่ 12 พ.ค. นี้ จะมีกิจกรรมโครงการ “กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน” ให้สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลางประสานความร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในส่วนของเรื่อง “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” ให้สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ทำการสำรวจว่า ได้กำหนดจุดทิ้งขยะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มไลน์ เพื่อนัดแนะเวลาทิ้งและเก็บขยะให้ตรงกัน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และล้างจุดทิ้งขยะให้สะอาดหลังจากทำการเก็บขยะ นอกจากนี้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้กลุ่มเขตกรุงเทพกลางทำการกำหนดพื้นที่ทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 เขต 1 คลอง ร่วมกันทำกิจกรรมกิจกรรมในพื้นที่อย่างบูรณาการ
 
 
e-max.it: your social media marketing partner