หาแนวทางเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV มายังศูนย์ควบคุมให้มากขึ้น

 
(8 พ.ค.61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางคอแหลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 53,204 กล้อง แบ่งเป็นกล้องที่เชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง จำนวน 15,128 กล้อง เพื่อความปลอดภัย จำนวน 14,374 กล้อง เพื่อการจราจร จำนวน 754 กล้อง และกล้องแบบ Stand alone จำนวน 38,076 กล้อง สำหรับศูนย์ให้บริการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้มีจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตจอมทอง เขตบางบอน และเขตราษฎร์บูรณะ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนขั้นตอนการขอข้อมูลจากกล้อง CCTV มีดังนี้ 1.แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลขเสา ตู้ควบคุม กล้อง และวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ 2.เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง 3.รับหมายเลขรับเรื่อง 4.แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน 5.การติดต่อรับภาพ แจ้งหมายเลขรับเรื่อง พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูลภาพ หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าศูนย์ควบคุม สามรถตรวจสอบและรอรับข้อมูลภาพได้ทันที
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขตบางคอแหลม พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้อง CCTV สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางความเหมาะสมในการเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้อง CCTV เข้ามาที่ศูนย์ควบคุมให้มากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอข้อมูลจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner