หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดเทพฯ

 
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดเทพธิดาราม
 
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  ในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำกิจกรรมจิตอาสา  ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดาราม และบริเวณโดยรอบวัด เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกต้นไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้   ทำความสะอาดพื้นที่ลานวัด จัดวางแนวขอบฟุตบาท  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีด้วยหัวใจ  
 
 
สำหรับในการทำกิจกรรมจิตอาสา จะมีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่  7 – 9 พฤษภาคม 2561  โดยในวันพรุ่งนี้ (9 พฤษภาคม 2561) จะเป็นกิจกรรมเกลี่ยดินลงแปลงปลูก และเตรียมดินสำหรับปลูกหญ้า และวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะเป็นกิจกรรม  ปลูกหญ้าและไม้ดอกลงแปลง
e-max.it: your social media marketing partner