ติดตั้งหลังคา Sky Walk ช่วงสถานีบางนา-ไบเทคให้เสร็จ 15 พ.ค.นี้

 
กำชับผู้รับจ้างติดตั้งหลังคา Sky Walk ช่วงสถานีบางนาถึงไบเทคให้แล้วเสร็จ 15 พ.ค.นี้
 
(7 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา เริ่มสัญญาวันที่ 24 ธ.ค.58 ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน จากนั้นวันที่ 31 ก.ค.60 ผู้รับจ้างได้ต่อสัญญาอีก 137 วัน ต่อมาวันที่ 21 ธ.ค.60 ผู้รับจ้างได้ต่อสัญญาอีก 100 วัน รวมทั้งหมด 687 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติขยายอายุสัญญาโครงการ เหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ติดเงื่อนไขของกรมทางหลวง ที่กำหนดให้มีความสูงจากท้องโครงสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ถึงระดับผิวจราจรน้อยกว่า 5.50 ม. และไม่ทับซ้อนกับสะพานทางเข้าโครงการ Bangkok Mall ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา มีความยาวรวมทั้งหมด 1,740 ม. ความกว้าง 4 ม. ความกว้างบริเวณตอม่อรถไฟฟ้า 7.20 ม. ประกอบด้วย ช่วงจากสถานีอุดมสุขถึงแยกบางนา ความยาว 560 ม. ช่วงจากแยกบางนาถึงสถานีบางนา ความยาว 460 ม. บริเวณแยกบางนา ฝั่งถนนสรรพาวุธ ความยาว 340 ม. ฝั่งถนนเทพรัตน ความยาว 380 ม. ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 85.88% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ค.61 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างช่วงจากสถานีบางนาถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ความยาว 150 ม. โดยดำเนินการติดตั้งหลังคา และกระจกบริเวณราวกันตก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.61 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ในการเดินทางมาร่วมประชุมหรือใช้บริการที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner