สร้างที่พักผู้โดยสารอำนวยความสะดวกชาวหนองจอก

(6 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่การก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณถนนเลียบวารี เขตหนองจอก โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ จุดก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ใกล้ปากซอยเลียบวารี 32 เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณถนนเลียบวารี เขตหนองจอก เริ่มสัญญาวันที่ 23 ม.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิ ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ความกว้าง 2.20 ม. ความยาว 6 ม. โดยดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนเลียบวารี จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 1.หน้าโรงเรียนมัธยมหนองจอก 2.หน้าวัดหนองจอก 3.ปากซอยเลียบวารี 8 4.ปากซอยเลียบวารี 7 5.ปากซอยเลียบวารี 14 6.หน้าร้าน 7-11 ใกล้ปากซอยเลียบวารี 11 7.หน้าหมู่บ้านอมรทรัพย์ ใกล้ปากซอยเลียบวารี 15 8.ตรงข้ามซอยเลียบวารี 15 9.ปากซอยเลียบวารี 21 10.ปากซอยเลียบวารี 25 11.หน้าร้านอาหารนั่งเล่นแอทหนองจอก ตรงข้ามปากซอยเลียบวารี 25 12.ปากซอยเลียบวารี 29 13.ปากซอยเลียบวารี 30 14.ปากซอยเลียบวารี 37 15.ตรงข้ามซอยเลียบวารี 45 16.ปากซอยเลียบวารี 45 17.ตรงข้ามซอยเลียบวารี 49 18.ปากซอยเลียบวารี 49 
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าแสงสว่าง เมื่อการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณถนนเลียบวารีแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้ศาลาดังกล่าวสำหรับนั่งรอรถโดยสารประจำทาง รถสองแถว รวมทั้งใช้ในการหลบแดดและฝน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner