เขื่อนคลองแสนแสบคืบหน้า 48% เร่งทำงานในส่วนที่ไม่มีอุปสรรค

(6 พ.ค.61) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองจอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก เป็นระยะทาง 20 กม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิ.ย.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,500 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 48% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พร้อมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 6,818 ต้น เสาสมอ จำนวน 6,601 ต้น แผงกันดินค.ส.ล. จำนวน 6.559 ช่อง คานทับหลังเขื่อนและทางเดินค.ส.ล. จำนวน 6,951 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 4,142 แห่ง แผงกั้นน้ำ จำนวน 1,515 ม. ส่วนงานที่ยังต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พร้อมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 6,548 ต้น เสาสมอ จำนวน 6,765 ต้น แผงกันดินค.ส.ล. จำนวน 13,439 ช่อง คานทับหลังเขื่อนและทางเดินค.ส.ล. จำนวน 13,858 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 6,415 แห่ง แผงกั้นน้ำ จำนวน 8,735 ม. 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการก่อสร้างติดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมีบ้านรุกล้ำ 145 ราย ดังนี้ รุกล้ำคลองแสนแสบ 33 ราย รุกล้ำคลองแสนแสบ ช่วงตลาด-ประตูน้ำ 64 ราย รุกล้ำคลองนครเนื่องเขต 48 ราย ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 52 ราย ยินยอมรื้อย้าย 49 ราย ไม่ยินยอมรื้อย้าย 42 ราย และไม่เจอเจ้าของบ้าน 2 ราย ซึ่งจากความยาวเขื่อนทั้งหมด 20 กม. ผู้รับจ้างติดปัญหาในการก่อสร้างอยู่ 1.5 กม. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอกลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำคลอง ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนร่วม พร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อจะได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวต่อไป 
 
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการทำงานร่วมกันกับสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ โดยให้เร่งการทำงานในส่วนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งการก่อสร้างให้เสร็จภายในปี 62 เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงคลองหลวงแพ่งแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก "รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย"
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner