ปรับพื้นดินป้อมมหากาฬทำสวนสาธารณะคาดแล้วเสร็จพ.ค.นี้

(6 พ.ค.61) เวลา 12.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ โดยมีนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมือง สำนักงานเขตพระนคร ผู้แทนการประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ การปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในขณะนี้เป็นการทำงานในช่วงแรก ซึ่งสำนักการโยธาได้เข้ามาดำเนินการปรับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬ โดยนำดินเข้ามาเทเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับพื้นดินภายในป้อมมหากาฬให้สูงขึ้น พร้อมใช้รถไถเกลี่ยกลบบริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบเสมอกัน ใช้รถบดถนนบดอัดพื้นดินให้แน่น รวมทั้งเตรียมพื้นที่สำหรับทำทางเดินเท้า และดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 พ.ค.นี้ สำหรับสวนหย่อมบริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ติดกับประตูระบายน้ำคลองหลอดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะภายในป้อมมหากาฬ ที่กำลังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยสำนักการโยธาจะนำดินมาเทเพิ่ม พร้อมทั้งปรับระดับพื้นดินให้สูงเท่ากับด้านที่กำลังดำเนินการปรับปรุง หลังจากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะเข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า จัดทำสวนสาธารณะชั่วคราว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.61 ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดลัอม เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬอย่างถาวร ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ จัดทำเป็นสวนสาธารณะพร้อมทั้งการบำรุงดูแลรักษาป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง ต่อมาในปี 2560 สำนักผังเมืองได้ของบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง ตลอดจนบริเวณโดยรอบทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้สำนักผังเมืองได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างในการปรับปรุงในส่วนของป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จอย่างช้าประมาณปี 62 ส่วนการปรับปรุงพื้นที่ภายในป้อมมหากาฬเพื่อจัดทำสวนสาธารณะถาวร จะหารือพูดคุยในรูปแบบของสวนสาธารณะ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงต่อไป ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬอย่างถาวร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 62 เช่นกัน
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner