ปรับปรุงบ่อสูบ สร้างหลังคากันฝนตู้ควบคุมระบบระบายน้ำคลองมะนาว

ปรับปรุงบ่อสูบ สร้างหลังคากันฝนตู้ควบคุมระบบระบายน้ำคลองมะนาว
 
(5 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตยานนาวาและเขตสาทร ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา บ่อสูบน้ำบริเวณตรงข้ามซอยสวนพลู 6 บ่อสูบน้ำบริเวณปากซอยสวนพลู เขตสาทร โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตยานนาวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสาทร และสำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสาทร และเขตยานนาวา ซึ่งบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ และถนนสวนพลู เมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อการจราจร จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าบริเวณถนนจันทน์และถนนสาธุประดิษฐ์ สามารถระบายน้ำลงคลองได้ 3 แห่ง ได้แก่ คลองกรวย คลองมะนาว และอีกส่วนหนึ่งระบายลงที่คลองช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองมะนาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำจากถนนดังกล่าว และเร่งระบายน้ำในคลองมะนาว ลงสู่คลองช่องนนทรี ออกแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งก่อสร้างโครงหลังคา บริเวณตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าไปในตู้ควบคุม ซึ่งเป็นเหตุให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจรเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้ว รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนสวนพลู เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองสาทร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ ถนนสวนพลู และถนนในพื้นที่ใกล้เคียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner