กำชับเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์ของประชาชน

กำชับเทศกิจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
          (4 พ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ
 
          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นกำลังสำคัญและกำลังหลักของกรุงเทพมหานครในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง รวมถึงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายจำเป็นต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำภารกิจให้ลุล่วง สำหรับภารกิจใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ขอให้ดำเนินการต่อให้ดียิ่งขึ้น อาทิ โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิ การบูรณาการด้านข้อมูลจุดเสี่ยงภัยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานเขต ในการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ไฟฟ้าส่องสว่าง และสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงภัย การออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียว โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร(School Care) และกิจกรรมตรวจความปลอดภัยทางน้ำในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของประชาชน เป็นต้น
 
 
          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่ และพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าไปแล้ว  ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต กวดขันบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้ถนนกลับไปเป็นแบบเดิม และป้องกันมิให้ผู้ค้ากลับมาขายอีก โดยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้กรอบและขอบเขตการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
 
                                                          -----------------
e-max.it: your social media marketing partner