เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยเสรีไทย 5 และ 7 เขตบางกะปิ

 
ดูดลอกท่อล้างบ่อพัก เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยเสรีไทย 5 และ 7 เขตบางกะปิ
 
(4 พ.ค.61) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 5 ซอยเสรีไทย 7 เขตบางกะปิ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณชุมชนเคหะคลองจั่น จะมีปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขังในซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 ซึ่งซอยดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นผิวจราจรในซอยอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นผิวจราจรบริเวณถนนเสรีไทยประมาณ 40-50 ซม. และจากการตรวจสอบพบว่าท่อระบายน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ซึ่งมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมีขยะและเศษวัสดุอุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกในปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ซึ่งจากการลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะที่อุดตันในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ รวมทั้งตรวจสอบท่อระบายน้ำและฝาบ่อพักในบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 จากการตรวจสอบพบว่าฝาบ่อพักบางแห่งมีการเทปูนทับไว้ ทำให้น้ำฝนไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ำได้ บางแห่งเมื่อเปิดฝาบ่อพักแล้วพบว่ามีไขมันและเศษอาหารอุดตันในบ่อพักและท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้า ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของตนเอง โดยการไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ไม่ทิ้งเศษวัสดุสิ่งของ ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือไขมัน ลงไปในท่อระบายน้ำ ถ้าทุกคนร่วมมือกันปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำหรือบ่อพักอุดตันก็จะหมดไป นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อดึงน้ำในบริเวณดังกล่าวช่วงที่ฝนตกหนัก ระบายลงสู่คลองลำพังพวย รวมทั้งมีแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาบึงลำพังพวยให้เป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำ โดยจะประสานกับการเคหะแห่งชาติเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบึงดังกล่าวต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว สำนักงานเขตบางกะปิมีโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำโดยเปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่ จากเดิมเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ส่วนสำนักการระบายน้ำมีโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรโดยยกระดับพื้นถนนให้สูงขึ้น ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางกะปิ หารือพูดคุยกับการเคหะแห่งชาติและประธานชุมชนเคหะคลองจั่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner