เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

เน้นย้ำแก้ปัญหาให้ถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน
 
(3 พ.ค.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางแค ระหว่างซอยเพชรเกษม 62/3-4 เขตบางแค และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เขตภาษีเจริญ และตรวจระบบระบายน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ และผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
ทั้งนี้บริเวณถนนเพชรเกษม เขตบางแค เป็นจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบกับสภาพผิวจราจรมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ อีกทั้งซอยเพชรเกษม 62/4 ซึ่งอยู่บริเวณจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าบางแค มีระดับสูงกว่าผิวจราจรบนถนนเพชรเกษม เมื่อฝนตกในปริมาณที่มาก น้ำฝนบนพื้นถนนและในท่อระบายน้ำ จึงไหลมารวมกันบริเวณจุดก่อสร้างดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ทำการตัดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครออกไป และดำเนินการก่อสร้างบ่อพักทดแทน จำนวน 7 บ่อ พร้อมทั้งเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมกับบ่อพัก โดยได้ยกระดับบ่อพักและทำท่อเชื่อมใหม่แบ่งการระบายน้ำออกเป็น 2 ทาง โดยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลไปลงคลองยายเทียม อีกส่วนหนึ่งไหลไปลงคลองราชมนตรี จากการลงพื้นที่เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประสานกับทาง รฟม.ในการก่อสร้างบ่อพัก การต่อเชื่อมท่อระบายน้ำจากบ่อพักกับท่อระบายน้ำเดิม รวมทั้งให้ทดสอบประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำรวจความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ เพื่อดูทิศทางการไหลของน้ำ หากสำรวจพบว่าระดับความลาดเอียงของท่อระบายน้ำจากบ่อพักไม่ได้ลาดเอียงมาทางท่อระบายน้ำเดิม ให้รีบดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ 
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ รฟม. พิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งวางแผนในการทำงานให้สอดคล้องกัน การกำหนดจุดก่อสร้างบ่อพักและการเชื่อมท่อระบายน้ำให้ตรงกัน อย่างเช่น จุดไหนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จุดไหนอยู่ระหว่างดำเนินการ จุดไหนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยเน้นย้ำในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น 
 
ส่วนบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำในบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ จำนวน 4 บ่อ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อดึงน้ำลงคลองทวีวัฒนา คลองบางจาก และคลองบางขี้แก้งต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner