เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อการเดินทาง ราง ล้อ เรือ

(3 พ.ค.61) เวลา14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) บริเวณศูนย์พัฒนาเชื่อมต่อการเดินทาง ราง ล้อ เรือ บนสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ชั้น 2 ทางขึ้นฝั่งขาออก ถนนเพชรเกษม พร้อมทั้งตรวจเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทาง (sky walk) จากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าจนถึงท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (บางหว้า) จากนั้นลงเรือตรวจโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
 
สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามแนวถนนราชพฤกษ์ เพื่อเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยมีสถานี 6 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าบางแวก สถานีรถไฟฟ้าบางเชือกหนัง สถานีรถไฟฟ้าบางพรม สถานีรถไฟฟ้าอินทราวาส สถานีรถไฟฟ้าบรมราชชนนี และสถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน ปัจจุบันโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
 
 
เล็งขยายเส้นทางการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
 
ส่วนโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ เป็นโครงการในการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางน้ำให้เป็นระบบ โดยเชื่อมต่อการเดินทาง ราง ล้อ เรือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง สามารถลงเรือไปขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าได้ที่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อไปยังส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สำหรับเส้นทางการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ มีความยาวประมาณ 11.5 กม. ประกอบด้วยท่าเรือ 15 แห่ง ดังนี้ 1.ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ ออกซอยเพชรเกษม 19 เพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าบางไผ่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยฝั่งเหนือไปวัดนวลนรดิศกับโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส่วนฝั่งใต้ไปวัดปากน้ำภาษีเจริญกับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 2.ท่าเรืออู่รถเมล์สาย 9 มีรถประจำทางสาย 4, 9 และ 175 ผ่าน 3.ท่าเรือสะพานประชารัฐ ฝั่งเหนือ ออกซอยเพชรเกษม 23 เพื่อไปโรงพยาบาลพญาไท 3 และโรงพยาบาลบางไผ่ 4.ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (บางหว้า) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า และมหาวิทยาลัยสยาม 5.ท่าเรือวัดอ่างแก้ว ฝั่งเหนือออกซอยเพชรเกษม 27 ฝั่งใต้ออกวัดอ่างแก้ว 6.ท่าเรือเพชรเกษม 31 ออกซอยเพชรเกษม 31 เพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม 48 เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 7.ท่าเรือวัดรางบัว ฝั่งเหนือออกซอยเพชรเกษม 33 และฝั่งใต้ไปวัดรางบัว 8.ท่าเรือเพชรเกษม 35 ฝั่งเหนือออกซอยเพชรเกษม 35 เพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ สายสีน้ำเงิน และซีคอนบางแค 9.ท่าเรือเพชรเกษม 37 ฝั่งเหนือออกซอยเพชรเกษม 37 เพื่อไปบ้านพักคนชราบางแค 10.ท่าเรือเพชรเกษม 39 ฝั่งเหนือ ออกซอยเพชรเกษม 39 เพื่อไปตลาดบางแค 11.ท่าเรือวัดนิมมานรดี ฝั่งเหนือ ออกวัดนิมมานรดี ฝั่งใต้ออกตลาดวัดนิมมานรดี 12.ท่าเรือเกษตรบางแค ไปสถานีรถไฟฟ้าบางแค สายสีน้ำเงิน 13.ท่าเรือสะพานกาญจนาภิเษก ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหลักสอง สายสีน้ำเงิน และเดอะมอลล์บางแค 14.ท่าเรือวัดม่วง ฝั่งเหนือออกสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางแค ฝั่งใต้ ออกวัดม่วง และโรงเรียนปัญญาวรคุณ 15.ท่าเรือเพชรเกษม 69 ฝั่งเหนือออกตลาดคลองขวางและศาลพระพรหม นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง จะดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือคลองภาษีเจริญ เพิ่มอีก 4 แห่ง โดยเริ่มสัญญาวันที่ 17 เม.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน ได้แก่ 1.ท่าเรือเพชรเกษม 41 2.ท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6 3.ท่าเรือเพชรเกษม 53
และ 4.ท่าเรือบ้านขิง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการเดินเรือคลองภาษีเจริญ นอกจากนี้ยังมีท่าเรือของเอกชนอีก 1 แห่ง รวมท่าเรือคลองภาษีเจริญทั้งหมด 20 แห่ง 
 
ปัจจุบันโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ บริหารจัดการโดยบริษัทกรุงเทพธนาคม (KT) เดินเรือตั้งแต่ท่าเรือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญถึงท่าเรือเพชรเกษม 69 อัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย ส่วนตารางการเดินเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น.-09.00 น. และรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-19.30 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00น.-18.00 น. เรือออกทุก 1 ชั่วโมง 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง พิจารณาหาแนวทางในการขยายเส้นทางเดินเรือออกไปอีก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจร เชื่อมต่อระบบ ราง ล้อ เรือ เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางบกและทางน้ำให้ดียิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner