กทม.ส่งเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนกับ 7 เมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ

กทม.ส่งเยาวชน 65 คน  ไปร่วมแลกเปลี่ยนกับ 7 เมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ 
 
(1 พ.ค.61) เวลา 13.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีให้โอวาทเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน ก่อนการเดินทางไปตามภารกิจของเยาวชนแต่ละเมือง ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง จำนวน 3 คน นครฉงชิ่ง จำนวน 8 คน นครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 5 คน จังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน กรุงโซล จำนวน 30 คน เมืองแตกู จำนวน 4 คน และกรุงอูลานบาตอร์ จำนวน 32 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยม สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน สังกัดทั่วไป จำนวน 21 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 คน โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ ผู้บริหารสำนักการศึกษา คณะครูและเยาวชน ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การทำกิจกรรมตามโครงการกับเมืองต่างๆ มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเชื่อว่าแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ ที่เยาวชนแต่ละโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในต่างประเทศนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งของทุกคน จึงฝากน้องๆเยาวชนทั้งหลายให้ตระหนักว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยากให้ทุกคนปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนไป หากมีผลกระทบจากประเทศหนึ่งก็จะส่งผลต่ออีกประเทศหนึ่ง เช่น เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องวัฒนธรรม ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและนำวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศรู้จัก รวมทั้งช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครให้สมกับเป็นตัวแทนเยาวชน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเมืองในต่างประเทศนำมาปรับใช้กับตนเอง การเรียน ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner