กทม.รับมอบพื้นที่สีเขียวจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาชิดลม

 
กทม.รับมอบพื้นที่สีเขียวถามแนวถนนเพลินจิตจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาชิดลม
 
  (1 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบพื้นที่สีเขียว จาก นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร เซ็นทรัลรีเทล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ภายในงาน “เซ็นทรัล...เลิฟ ดิ เอิร์ธ” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนตามแนวถนนเพลินจิตให้ดูสวยงาม พร้อมจัดสวนและปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นลีลาวดี ต้นชาฮกเกี้ยน และประดับต้นเหลืองชัชวาลย์ในแนวตั้ง จากสี่แยกถนนชิดลม ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลม ไปจนถึงสี่แยกถนนวิทยุ ช่วงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้เสริมในซอยสมคิดอีกด้วย โดยมี นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมงาน ณ ลานมรกต ห้างเซ็นทรัลชิดลม เขตปทุมวัน
 
 
 ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบพื้นที่สีเขียวจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) ตามหลักยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน การลดการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน จะสามารถนำพากรุงเทพมหานครไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็น “มหานครสีเขียว หรือ Green City” เพื่อเกื้อหนุนคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner