ติดตั้งป้ายจราจรหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

ติดตั้งป้ายจราจรหน้าโรงเรียน เตือนผู้ขับขี่ลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
 
(30 เม.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการ School Zone…Safety Zone หน้าโรงเรียนปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนพันธะวัฒนา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “ปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการระบบจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการ School Zone…Safety Zone ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อาทิ การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายไฟกระพริบ การตีเส้นจราจรบนผิวทาง ซึ่งจะเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้รับรู้ว่าขณะนี้ได้เข้าพื้นที่บริเวณเขตโรงเรียน จะได้ชลอความเร็วลงและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กนักเรียน โดยได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสัญญาณไฟกระพริบ การขีดสีตีเส้นบนผิวจราจร และคันชลอความเร็ว เพื่อเตือนให้ลดความเร็ว เมื่อเข้ามาภายในเขตโรงเรียน โดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชั่วโมง หรือความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความกว้างของเขตทางหรือช่องจราจร ถ้าถนนมีความกว้าง 2 ช่องจราจร จะกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง ถ้าถนนมีความกว้าง 4 ช่องจราจร จะกำหนดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชั่วโมง อย่างไรก็ตามสำนักการจราจรและขนส่งจะเร่งดำเนินการให้ครบทั้ง 96 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner