ปรับปรุงท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความปลอดภัย

 
(30 เม.ย.61) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือสำรวจท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการพัฒนาการเดินเรือสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือที่ชำรุด ตั้งแต่บริเวณท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือวัดเทวราชกุญชร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงเรือสำรวจและให้ข้อมูล
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการพัฒนาการเดินเรือสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือที่ชำรุด ตั้งแต่วัดเทวราชราชกุญชรจนถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง ความยาวประมาณ 5 กม. ในขณะนี้คลองผดุงกรุงเกษมมีท่าเรือทั้งหมด จำนวน 10 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นท่าเรือที่สำนักการจราจรและขนส่งได้สร้างขึ้นใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือท่าเรือตลาดเทวราช ส่วนท่าเรืออีก 9 แห่ง เป็นท่าเรือเดิมที่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม นอกจากนี้จะดำเนินการก่อสร้างท่าเรือใหม่ จำนวน 1 แห่ง สรุปแล้วตั้งแต่วัดเทวราชกุญชรจนถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง จะมีท่าเรือทั้งหมด 11 แห่ง ขณะนี้สำนักการจราจรและขนส่งได้เซ็นสัญญากับบริษัทผู้รับจ้างแล้ว ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน วิธีการก่อสร้างในส่วนของโป๊ะเรือ จะทำการประกอบที่บริษัท จากนั้นจะนำมาติดตั้งและทำโครงสร้างท่าเรือขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบในจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยจะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้บริการเดินเรือ ตามสัญญาการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.61 อย่างไรก็ตามสำนักการจราจรและขนส่งจะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนสัญญา ในส่วนของการเดินเรือเพื่อให้บริการประชาชน ในขณะนี้มีเรือของสำนักการระบายน้ำ นอกจากนี้สำนักการจราจรและขนส่งได้ประสานกับทางบริษัทกรุงเทพธนาคม (KT) นำเรือมาให้บริการอีก 2 ลำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จากข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละวันจะมีประชาชนมาใช้บริการประมาณวัน 250 คนขึ้นไป เหตุที่ประชาชนมาใช้บริการไม่มากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะท่าเรือชำรุด ซึ่งหลังจากดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว คาดว่าจะมีประชาชนมาให้บริการเพิ่มขึ้น เพราะเรือที่เดินในคลองผดุงกรุงเกษมจะไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตรงบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง
 
สำหรับท่าเรือในคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือตลาดเทวราช (สร้างขึ้นใหม่) ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือแยกหลายหลวง ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงษ์ ท่าเรือหัวลำโพง และท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (เตรียมก่อสร้าง) ในส่วนของคลองผดุงกรุงเกษม ปากคลองเริ่มจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดเทวราชกุญชร ผ่านตลาดเทเวศร์ ผ่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาค ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า ย่านสี่พระยา มีความยาวประมาณ 5.7 กม. กว้าง 20 ม. ลึก 3 ม. ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม โดยเอาส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐมาปูในบริเวณส่วนที่ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมมีความสวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
 
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner