เตรียมเปิดศูนย์สาน 2 วัย ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก นำร่อง 2 แห่ง

เตรียมเปิดศูนย์สาน 2 วัย ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก คาดปีนี้นำร่อง 2 แห่ง
 
 (21 เม.ย. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์สาน 2 วัย เพื่อรองรับการให้บริการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุร่วมกันในศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง โดยมี นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ผู้บริหารเขตลาดกระบัง เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข
 
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ซึ่งปกติศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่ไม่ได้จัดให้มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สาน 2 วัยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันถือเป็นการเชื่อม 2 วัยเข้าด้วยกัน โดยกรุงเทพมหานครมีแนวทางจัดตั้งศูนย์สาน 2 วัย ในศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง ให้บริการแบบไป – กลับ ไม่พักค้าง 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้กำชับให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง เร่งดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดโดยเร็วเพื่อให้สามารถเปิดบริการศูนย์สาน 2 วัยได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีความพร้อมในการดำเนินการนำร่องศูนย์สาน 2 วัย มี 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา เขตภาษีเจริญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการศูนย์สาน 2 วัย ได้ภายในปีนี้ และในอนาคตจะขยายการให้บริการศูนย์สาน 2 วัย ในศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆ ต่อไป
 
    -------------------------------- (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner