กทม.ร่วมกับมูลนิธิพระวิษณุกรรม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุครบ 36 ปี

 
 (19 เม.ย. 61) 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน พร้อมด้วย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิพระวิษณุกรรม นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ เขตพระนคร 
สำหรับพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ จากนั้นเวลา 09.45 น. พิธีบูชาพระพระวิษณุ (Shodash Upcha Vidhi) และเวลา 10.35 น. พิธีบูชาไฟ (Havan) และพิธีอารตี (Artu) 
  
 
ทั้งนี้อินเดียและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมาแต่ครั้งโบราณจนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ.2490 กระทั่งถึง พ.ศ.2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้แสดงเจตจำนงมอบรูปเคารพพระวิษณุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกที่แสดงถึงความสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอินเดียและไทย โดยประดิษฐานภายในซุ้มยอดโดมศิลปะอินเดีย ณ บริเวณถนนศิริพงษ์ ข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
 
 
  -------------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner