กทม.อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

 
         
(15 เม.ย.61)  เวลา 15.00 น. นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ลงจากมณฑป ณ สวนลุมพินี ขึ้นรถบุปผชาติเพื่ออัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเวลา 16.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน์ ณ บริเวณศาลาสำราญมุขมาตย์ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ เป็นผู้ประกอบพิธี จากนั้นอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปีละครั้งให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ โดยในปีนี้อัญเชิญมาประดิษฐานบนมณฑป ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 12-15  เม.ย.61
 
e-max.it: your social media marketing partner