หอประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ คืบหน้าแล้ว 60.53%

การตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ คืบหน้าแล้ว 60.53%
 
(15 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เริ่มสัญญาวันที่ 25 พ.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พ.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลการดำเนินการ ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการงานตกแต่งภายใน ฝ้าเพดาน ตกแต่งผนัง ชั้น B2, 1, 2, 3 และ 4 ส่วนชั้น 5 อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้งโครง Truss (โครงถักหรือโครงข้อหมุน คือ โครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตจนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง) ส่วนอาคารกรรมาธิการเหนือและอาคารกรรมาธิการใต้อยู่ระหว่างงานตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน ในชั้น 1-3 ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 60.53% แผนงานที่วางไว้ 44.94% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 15.59% ทั้งนี้ในส่วนของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ อาคารกรรมาธิการใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นงานโครงสร้างของอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตกแต่งเก็บรายละเอียดภายในอาคารประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งอาคารดังกล่าวได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันภายในอาคารได้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 27 ธ.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ธ.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน การดำเนินงาน ประกอบด้วย งานรื้อถอนรวมขนย้าย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานครุภัณฑ์ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์ ผลการดำเนินงานที่ทำได้ ดังนี้ อาคารสำนักการโยธา อยู่ระหว่างติดตั้งท่องานระบบ ชั้น 2-4 ส่วนอาคารสำนักการระบายน้ำ อยู่ระหว่างติดตั้งท่อระบบงาน ชั้น 3-4 และงานติดตั้งนั่งร้านรอบอาคาร ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 6.16% แผนงานที่วางไว้ 5.68% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 0.48% เมื่อโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วเสร็จ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการในอาคารดังกล่าวอีกด้วย
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner