25 เม.ย.นี้ เดินเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ

(14 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดุสิต ผู้แทนบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เริ่มจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) อาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี จนถึงสถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) ซึ่งโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ได้เริ่มสัญญาเดือน ก.ย.56 สิ้นสุดสัญญาเดือน ก.ย.60 โดยสำนักการระบายน้ำได้เร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตามบริษัทผู้รับจ้างยืนยันว่าภายในเดือน ก.ย.60 อาคารสถานีสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงานสามารถใช้งานได้ โดยกรุงเทพมหานครได้เปิดใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และทำการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ต.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งระบบควบคุมการทำงานของอุโมงค์จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของอุโมงค์เป็นระยะ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุโมงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ระบบการระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จ 99% ขณะนี้เหลือเพียงเก็บรายละเอียดของงานและงานก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น งานติดตั้งประตูสำหรับควบคุมทิศทางการระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ (Flap gate) แทนประตูระบายน้ำเดิมฝั่งโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมฝั่งชุมชน บริเวณอาคารรับน้ำรัชดาภิเษก (บ่อ 1) งานก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำฝั่งตรงข้ามอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน และซ่อมกำแพงดินริมคลองบางซื่อ บริเวณสถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) รวมทั้งการขุดลอกคลองบางซื่อ เพื่อเปิดทางน้ำไหลและรับน้ำบางส่วนจากคลองลาดพร้าวระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยรวมแล้วโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือน พ.ค.61 อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำจะทำการเดินเครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 25 เม.ย.61 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (บ่อ 1-6) ประกอบด้วย อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) ข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) เขตจตุจักร อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักร สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) เขตดุสิต ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า อาคารสำนักงาน 5 ชั้น และอาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาวประมาณ 6.4 กม. เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตร.กม. ในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตบางซื่อ และเขตดุสิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณฝนที่ตกเกิน 60 มม. จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำ ไหลลงสู่คลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จะช่วยเร่งระบายน้ำในคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner