กทม.ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอดงานเทศกาลสงกรานต์ 61

 
กทม.ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอดงานเทศกาลสงกรานต์ 61 ขอความร่วมมือเล่นน้ำสงกรานต์ยึดหลัก 5 ป.ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ 
 
 (13 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และกรมสรรพสามิตร รวม 400 คน
เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจและรณรงค์มาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ในงานสงกรานต์ถนนสีลม ให้เป็นไปตามหลัก 5 ป. ประกอบด้วย ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมปล่อยแถว ณ บริเวณกองอำนวยการ ลานจอดรถโรงแรมดุสิตธานี
 
 
  นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในนามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งได้มีการระดมกำลังมากว่า 200 คน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณถนนสีลมนี้ ซึ่งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคืออยากให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างมีความสุขและปลอดภัย ตามมาตรการ 5 ป. คือ ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ โดยขอความร่วมมือกับประชาชนที่ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและสวัสดิภาพให้แก่ประชาชน โดยทำการกระจายกำลังทั่วทั้งถนนสีลมในช่วงที่มีการปิดถนนเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และในเวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกทม. จะเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและคืนพื้นที่ถนนให้กับประชาชนในวันรุ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีด้วยกัน 3 วัน จนถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้
 
  ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และให้ความร่วมมือกันอย่างดีเสมอมา โดยในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างดีเช่นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย ซึ่งในปีนี้ก็ได้ย้ำในเรื่องของการไม่ลวนลามสตรีเพศ ไม่ว่าจะเป็นการลวนลามด้วยสายตาหรือการลวนลามด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ดูแลในเรื่องของการเล่นแป้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย และในขณะเดียวกันหากมีผู้เข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีการแต่งกายที่โป๊หรือไม่เหมาะสม ก็ต้องของดเว้นในการเข้าเล่นน้ำสงกรานต์ หรือผู้ถือแป้งหรือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่จำนำเข้ามาร่วมเล่นในงาน ก็ต้องขอทำการริบสิ่งของเหล่านั้นไว้ รวมถึงผู้ที่สวมใส่หน้ากากเพื่อปิดบังหน้าตาหรือซ่อนบังตัวเอง ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในภายงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งสำคัญที่สุดหากมีผู้นำแอลกอฮอล์เข้ามาในงานหรือมีอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในงานอย่างเด็ดขาด 
 
 
  ในส่วนของการจัดระเบียบแผงค้าบริเวณถนนสีลมซึ่งมีทั้งหมด 200 แผง ได้เปิดให้ผู้ที่รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบทางเท้าในกลุ่มกรุงเทพใต้มาลงทะเบียนก่อน แต่ก็ไม่มีผู้ใดมาลงชื่อ จึงได้ทำการขยายให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆ มาลงทะเบียนอีกครั้ง ก็ยังไม่มีผู้ใดประสงค์มาลงชื่อไว้อีก จนในที่สุดก็ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ทำการค้าขายมาลงทะเบียนแผงค้าขาย ปรากฏว่ามีผู้ที่มาลงทะเบียนแสดงความประสงค์ทำการค้าขาย จำนวน 63 ราย ซึ่งก็ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ค้าทั้งหมดได้ทำการค้าขายบริเวณซอยย่อยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรกับถนนสีลม สำหรับบนผิวจราจรและทางเท้านั้นไม่อนุญาติให้มีการค้าขายหรือทำการใดใดทั้งสิ้น รวมไปถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบ เช่น  ถนนพระราม 4 ฝั่งโรงแรมดุสิตธานีและฝั่งสวนลุมพินี ซึ่งหากพบว่ามีการตั้งแผงค้าขายก็จะทำการเชิญออกจากพื้นที่ทันที
 
  ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรายงานผลในปีที่ผ่านมายังพบว่ามีการแอบซ่อนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไว้ใต้ถังน้ำแข็ง ซึ่งก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราเคร่งครัด หากพบเห็นว่ามีการฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทันที เพราะหากมีผู้ดื่มสุราเกิดอาการมึนเมาอาจเป็นเหตุทำให้เป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ได้ 
 
                                               ---------------------------------
e-max.it: your social media marketing partner