เริ่มแล้ว อัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุง @ CentralWorld

เริ่มแล้ว “อัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุง” @ CentralWorld ร่วมสืบสานประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 100%
 
 (13 เม.ย. 61) เวลา 11.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “อัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุง” M2F Presents Bangkok Songkran Festival 2018 @ CentralWorld เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย พร้อมส่งเสริมและสืบทอดการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม รวมทั้งปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 100% โดยมี นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ดิจิตอลมีเดียและนิตยสาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม สแควร์ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้ส่งเสริม ให้มีการจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสังคมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง สำหรับการจัดงาน M2F Presents Bangkok Songkran Festival 2018 @ CentralWorl ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม มีความเรียบร้อยและสนุกสนานอย่างปลอดภัย โดยเน้นหลัก 5 ป. คือ ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย และขอเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยต่างๆ เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัย รวมถึงเป็นสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ในสังคมไทยสืบไป 
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner