ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ย่านฝั่งธนบุรี

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ย่านฝั่งธนบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
 
(12 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เม.ย.61 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย.61 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน ให้ได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การรณรงค์เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การลดความเร็วเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือได้ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณหน้าบริษัทนาป้า วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี หน้าวัดสุวรรณ ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน บริเวณป้อมตำรวจโพธิ์แก้ว ถ.พระราม 2 เขตจอมทอง สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้เก่า ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย บริเวณด่านความมั่นคง เชิงสะพานกรุงธน ถ.สิรินธร เขตบางพลัด สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) เขตทวีวัฒนา ซึ่งภายในจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย บริการน้ำดื่มกาแฟและผ้าเย็น หน่วยแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ และหน่วยตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะนำเส้นทางในการเดินทางออกสู่ต่างจังหวัด และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจุดบริการดังกล่าวอยู่ในเส้นทางที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่เสียสละอดทน ทุ่มเทการทำงาน เพื่อดูแลประชาชนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner