ตัดท่อระบายน้ำ สร้าง 7 บ่อพักทดแทน แก้น้ำท่วมขัง

 
(10 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางแค ระหว่างซอยเพชรเกษม 62/3-4 เขตบางแค โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางแค และผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่มีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางแค บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางแค ถนนเพชรเกษม พบว่าบริเวณดังกล่าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ทำการตัดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครออกไป และจะดำเนินการก่อสร้างบ่อพักทดแทน จำนวน 7 บ่อ พร้อมทั้งเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมกับบ่อพัก เพื่อรองรับน้ำฝนจากสถานีรถไฟฟ้าบางแค อย่างไรก็ตามบริเวณถนนดังกล่าว มีสภาพผิวจราจรเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับซอยเพชรเกษม 62/4 มีระดับสูงกว่าผิวจราจรบนถนนเพชรเกษม เมื่อฝนตกในปริมาณที่เกิน 60 มม. น้ำฝนบนพื้นถนนและในท่อระบายน้ำ จึงไหลมารวมกันบริเวณจุดก่อสร้างดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณคลองราชมนตรี เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าบางแค มาลงที่คลองราชมนตรี อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตบางแค ประสานกับทาง รฟม.เพื่อติดตามการก่อสร้างบ่อพักในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ตลอดจนการต่อเชื่อมบ่อพักกับท่อระบายน้ำเดิม จากนั้นให้ทดสอบประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งหลังจากตัดท่อระบายน้ำออก 1 จุด แล้วสร้างบ่อพักทดแทน 7 บ่อ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ นอกจากนี้ให้สำรวจความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ เพื่อดูทิศทางการไหลของน้ำ ถ้าท่อระบายน้ำมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดี ก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำลงคลองราชมนตรี
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner