กทม.ฟื้นประเพณีแข่งเรือพายคลองประเวศบุรีรมย์ ชิงถ้วยผู้ว่าฯ กทม.

        (8 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น.  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” พร้อมร่วมชมการแข่งขันเรือรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายธนะสิทธิ์  เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกองพันทหารสื่อสารที่ 12 กองพลทหารม้า  ที่ 2 รอ. ผู้นำศาสนา สภาวัฒนธรรมเขตประเวศ ผู้ประกอบการและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ ซอยอ่อนนุช 59 เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
 
 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตประเวศร่วมกับวัดกระทุ่มเสือปลา มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัด “งานสืบสานประเพณี แข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา และมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ เขตประเวศ เพื่อสืบสานประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์และในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 สำหรับการแข่งขันเรือประเพณีคลองประเวศบุรีรมย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ คลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณหน้ามัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์(สุเหร่าทางควาย) โดยมีการแข่งขันเรือพายชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ 2) เรือกลาง ขนาด 5 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ 3) เรือกลาง ขนาด 5 ฝีพาย ประเภทประชาชนในชุมชน 4) เรือหัวใบ้ท้ายบอด ขนาด 2 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป และ 5) เรือชักกะเย่อ ขนาด 2 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป มีเรือจากหลายจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี อยุธยา ปทุมธานี สระบุรีกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมชิงชัย 
 
 
          โดยผลการแข่งขันเรือพายชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฎว่า รายการเรือเพียว 12 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ รองชนะเลิศอันดับ 1 สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)  รองชนะเลิศอันดับ 2 เพชรสุวรรณภูมิ (แปดริ้ว) รางวัลชมเชย เพชรพิบูลย์ (อยุธยา)  รายการเรือกลาง 5 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขุนเรือง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทับช้าง รองชนะเลิศอันดับ 2 ออเจ้า รางวัลชมเชย พี่หมื่น รายการเรือกลาง 5 ฝีพาย ประเภทประชาชนในชุมชน รางวัลชนะเลิศ ม้าคะนองชล รองชนะเลิศอันดับ 1 สยาม 4.0 รองชนะเลิศอันดับ 2 ริมเขื่อนกระทุ่ม รายการเรือหัวใบ้ท้ายบอด 2 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช้างพลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เพชรธารา และรายการสุดท้าย รายการเรือชักกะเย่อ 2 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช้างพลาย รองชนะเลิศอันดับ 1  เพชรธารา ทั้งนี้การแข่งขันเรือคลองประเวศนี้เป็นการฟื้นประเพณีที่เลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งในปีนี้ และจะมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเช่นนี้ไปทุกๆปีต่อไป  
   
      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโชว์การพายเรือกระทะซึ่งหาดูได้ยาก รวมถึงยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเขตประเวศ และตลาดชุมชน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และการแสดงโชว์เรือท้องถิ่นโบราณ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 เขตประเวศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมการล่องเรือท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวท่อง ล่องนที ชมหลากวิถีชุมชน ริมคลองประเวศบุรีรมย์” เที่ยวชมศาสนสถาน 8 วัด 3 มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งนายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยขบวนเรือเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อเช้านี้ (8 เม.ย.61) ณ ท่าเรือ วัดกระทุ่มเสือปลา ซึ่งเรือท่องเที่ยวจะล่องไปจนถึงวัดมหาบุศย์  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386, 6387  
 
 
                  ------------------------------  (ฐปนรรฆ์/นักบุญ…สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner