หาทางแก้น้ำท่วมขังถนนสุวินทวงศ์ผ่านวัดแสนสุขลงสู่คลองแสนแสบ

(7 เม.ย.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดแสนสุข เขตมีนบุรี โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดแสนสุข ซึ่งขณะนี้ระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อดึงน้ำท่วมขังบริเวณถนนสุวินทวงศ์มาลงที่คลองแสนแสบบริเวณวัดแสนสุข อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาชั่วคราวในขณะนี้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการระบายน้ำยังมีปัญหาอยู่ อย่างเช่น ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก บ่อพักน้ำมีความลึกไม่เพียงพอ สำนักการระบายน้ำมีโครงการสร้างบ่อพักเพิ่ม รวมทั้งหาแนวทางในการวางระบบท่อระบายน้ำ เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังไปลงที่คลองแสนแสบบริเวณวัดแสนสุข ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวแล้วประมาณ 15 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในช่วงฝนตก แต่การระบายน้ำก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลา เมื่อฝนตกลงมาไม่เกิน 60 มม. ยังก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าวได้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำมาลงที่ถนน ทำให้ปริมาณน้ำไหลมาที่ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีโครงการแก้ไขปัญหาถาวรอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาชั่วคราวให้ได้ก่อน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้การระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริมาณเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่มีจำนวนเพียงพอสามารถนำไปติดตั้งได้ แต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องสถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อีกทั้งลักษณะของบ่อบางแห่งไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ ที่ผ่านมาสำนักการการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อพักน้ำบริเวณถนนสุวินทวงศ์ครบทุกบ่อแล้ว แต่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตมีนบุรีได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาชั่วคราว โดยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฝนตกไปลงสู่คลองแสนแสบให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner