เร่งพัฒนา 4 บึงรับน้ำเป็นแก้มลิง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำย่านถนนรามคำแหง

(7 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำบริเวณถนนรามคำแหง ข้างโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ เขตสะพานสูง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำบริเวณถนนรามคำแหง โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 เป็นการปรับปรุงบึงน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิงที่หมู่บ้านสัมมากร เพื่อดึงน้ำที่มาตามแนวคลองบ้านม้า 2 และถนนรามคำแหงในบางช่วง นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบ้านม้า 2 ตอนคลองแสนแสบ บริเวณซอยรามคำแหง 129/3 จากการตรวจสอบขณะนี้สถานีสูบน้ำดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตั้งประตูระบายน้ำ คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนเม.ย.นี้ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างแก้มลิงในช่วงแรกได้ติดปัญหาและอุปสรรคบางประการทำให้การก่อสร้างล่าช้า โดยหมู่บ้านสัมมากรได้มอบบึงรับน้ำ ทั้งหมด 4 บึง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งแก้มลิงดังกล่าวจะช่วยดึงน้ำที่มาจากคลองบ้านม้า คลองบ้านม้า 2 และคลองสะพานสูง ซึ่งน้ำจากคลองทั้ง 3 แห่ง จะไหลมารวมกับคลองแสนแสบ รวมทั้งรองรับน้ำจากหมู่บ้านสัมมากรและถนนรามคำแหงในช่วงที่ฝนตกมากักเก็บไว้ในแก้มลิง ก่อนระบายลงสู่คลองต่างๆ เมื่อโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านสัมมากรและบริเวณถนนรามคำแหง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวต่อไป
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีแก้มลิงทั้งหมด 25 แห่ง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม. ซึ่งในส่วนแก้มลิง 25 แห่ง บางแห่งเป็นแก้มลิงของเอกชน อาทิ แก้มลิงบึงสวนสยาม แก้มลิงบึงสีกัน แก้มลิงบึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์ แก้มลิงบึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น แก้มลิงบึงหมู่บ้านเมืองทองธานี 2/1 และ 2/2 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ เพื่อใช้บึงรับน้ำในพื้นที่จัดทำเป็นแก้มลิง เช่น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน.2 รอ.) ทั้งนี้โครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ จึงได้ดำเนินโครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังเพิ่มเติม 5 แห่ง ได้แก่ 1.แก้มลิงบึงน้ำประชานิเวศน์ 2.แก้มลิงบึงรางเข้ถนนชายทะเลบางขุนเทียน 3.แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 4.ก่อสร้างเขื่อนพร้อมประตูระบายน้ำเพื่อจัดทำแก้มลิงบริเวณหมู่บ้านเฟรนด์ชิฟ และ 5.ปรับปรุงบึงน้ำบริเวณสวนเบญจกิติเพื่อจัดทำเป็นแก้มลิง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงได้ภายในเดือนเม.ย.นี้
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner